Player:
Arseniy Rudolf Podlipski
Country:
Uses Hand:
Right
Gender:
Male

Sofia International Open 2019

Squad
Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Total Avg
Squad 1
137 170 166 156 153 125 907 151.2
Squad 4
148 157 185 176 141 140 947 157.8
Squad 5
157 127 127 137 164 169 881 146.8

SOFIA INTERNATIONAL OPEN 2017

Squad
Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Total Avg
Squad 2
132 108 157 145 143 139 824 137.3
Squad 4
124 161 145 157 163 144 894 149.0
Squad 6
150 111 136 115 134 110 756 126.0
Squad 9
132 138 150 130 111 98 759 126.5
Squad 11
126 143 154 157 159 155 894 149.0
Squad 13
158 152 140 159 144 165 918 153.0

Sofia International Open 2016

Squad
Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Total Avg
Squad 7
119 96 132 102 151 121 721 120.2
Squad 10
135 109 104 130 131 146 755 125.8
Squad 31
82 102 110 157 105 131 687 114.5